23 stycznia zgodnie z komunikatem Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białczyn”.

W 2015 roku rozpoczęto również budowę sali sportowej w gimnazjum. Do dnia dzisiejszego obiekt ten został już ukończony. Projekt był współfinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W poprzednich latach zostało zrealizowanych również kilka inwestycji. 2 sierpnia 2014 roku w sołectwie Łajsy-Pajtuny odbył się festyn sołecki. Wtedy też nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy. Wykonawcą projektu był PRDB Sp. z o.o.

Natomiast w roku 2014, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, został zakupiony ciągnik z wozem asenizacyjnym. Zakup się przydał, bo pomaga w utrzymaniu porządku i jest wykorzystywany do różnych drobnych prac. Służy również do obsługi wodno-ściekowej.

W 2013 r. powstały place zabaw dla dzieci w miejscowościach Łoźnik i Pakosze. Dzięki temu dzieci mają bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu. Plac zabaw ma pozytywny wpływ na dzieci, bo spędzają czas aktywnie w grupie rówieśników.

W 2013 r. w Pieniężnie wybudowano również box do squasha, siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw.

Jak widać gmina prawie każdego roku rozpoczyna nowe inwestycje i cały czas się rozwija.

(Fot. PxHere / CC0)