Rzeka Wałsza, atrakcja tego regionu, wchodzi w skład rezerwatu „Dolina Rzeki Wałszy” o powierzchni 220,47 ha. Na terenie rezerwatu wyodrębniono parki krajobrazowe i obszary chronione. Z uwagi na bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu ,,Dolina Rzeki Wałszy” ma duże walory krajobrazowe.

Będąc w samym Pieniężnie warto zobaczyć wieżę Kościoła Ewangelickiego. Neogotycki kościół został wybudowany w latach 1844-1851 dla wspólnoty ewangelickiej. Częściowo został zniszczony podczas II wojny światowej, został ostatecznie rozebrany w latach sześćdziesiątych XX w. Obecnie ze świątyni pozostała jedynie ceglana wieża o wysokości 28 m.

Żydowska Góra
Kolejnym zabytkiem, który warto obejrzeć, jest Kwatera Żołnierzy Armii Radzieckiej. Mieści się w północno-wschodniej części cmentarza miejskiego. W XIX wieku wzgórze nazywane było Żydowską Górą, ponieważ znajdował się tu kirkut, czyli kościół żydowski.

Początki nekropolii sięgają 1945 roku, ostatecznie została ukończona w 1969 roku. Autorem projektu i pomysłu na zagospodarowanie terenu był mgr Hubert Maciejczyk z Olsztyna. Nekropolia wygląda podobnie jak inne tego typu obiekty z okresu II wojny światowej. Ma stalowe ogrodzenie i bramę z motywem pięcioramiennej gwiazdy. Wyłożony jest lastrykowanymi płytami z białego grysu na białym cemencie, a groby mają kształt prostokąta.

W centrum cmentarza znajduje się pomnik przedstawiający znicz.

(Fot. Pixabay / CC0)